3 فوریه 2019
نظر %


سنگ پوکه یکی از مصالح پر مصرف ساختمانی در جهان است که کشور ما را میتوان یکی از غنی ترین کشر ها از لحاظ وجود معادن پوکه نامید.

همین سنگ پوکه از دو نوع سنگ پوکه معدنی وسنگ پوکه صنعتی تشکیل شده.

سنگ پوکه

سنگ پوکه چیست؟

در محیط پیرامون ما سنگ های بیشماری وجود دارد که هر کدام از آن ها در گروه اصلی خود قرار می گیرد.

سنگ پوکه نیز یک نوع سنگ است که در گروه سنگ های آذرین قرار گرفته است.

وقتی که گاز از درون کف گدازه های شیشه ای که به سرعت در حال سردشدن هستند خارج شده  پوکه معدنی ایجاد می شود.

از جمله موارد مصرف سنگ پوکه می توان به استفاده از آن ها در تصفیه خانه های آب و فاضلاب و در مواردی همچون سدسازی و پل سازی اشاره کرد.

در کشور ما منابع غنی از سنگ پوکه وجود دارد که در حال بهره برداری هستند.

اما متاسفانه مانند اکثر سرمایه های خدادادی کشور ما با وجود پتانسیل بالای این مواد از آنجایی که آگاهی کامل صورت نگرفته.

همان طور که گفته شد علیرغم پتانسیل بالای سنگ پوکه مصرف آنها از لحاظ حجمی و تنوع کاربرد بصورت شایسته انجام نمیگیرد. از جمله پتانسیل سنگ پوکه می توان به وزن بسیار سبک آن و همچنین هزینه پایین نسبت به موارد مشابه اشاره کرد.

کاربرد سنگ پوکه

سنگ پوکه در محوطه سازی و فضا سازی نیز کاربرد بسیاری دارد که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

– طراحی انواع باغ های صخره ای و استوایی

– طراحی انواع کف سازی برای کاشت چمن و فرش گل

– محوطه سازی پشت بام

– طراحی آبشار صخره ای


نویسنده مطلب علی نجفی